خرید و فروش املاک - رهن و اجاره و غیره 33683181 - 086 - 09189642589
 
کد متراژ طبقه . کل قیمت ( تومان) مبلغ وام (تومان) مبلغ پیش پرداخت ( تومان) توضیحات ادرس منطقه

.

.

.

.

.

.

.

.

.

۶۶

۸۰

.

.

۵۷/۰۰۰/۰۰۰

۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۲میلیون مابقی را خورد خورد پرداخت کند- دارای پارکینگ انباری اسانسور تحویل ۶ / ۹۳

اراک - مهاجران

۱۴۷

۱۰۳

پنجم

.

۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰

.

۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰

فعلا در حال سفت کاری است - ۳۰ میلیون پایان سفتکاری - ۳۰ میلیون پایان نازک کاری - ۳۰ میلیون زمان تحویل - ۳۰ میلیون سر سند - معاوضه با آپارتمان یا مستقل هم می شود

اراک میدان شریعتی

۱۸۷

۹۶
 

 اول دوم

.
 

۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

فعلا در حال سفت کاری است - مابقی مبلغ در طی مراحل ساخت توافقی دریافت می شود - تحویل اسفند ۹۳

اراک فاطمیه

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

.

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
 

.
 

.
 

.

.

.

.............................

...............

 
  POWERED BY BLOGFA.COM